Linux系统

Debian

Debian 系统镜像站

标签:

Debian 是一个自由的操作系统,由 Debian 计划开发和维护。Debian 是一个自由的 Linux 发行版,添加了数以千计的应用程序以满足用户的需要。

数据统计

相关导航

暂无评论

暂无评论...